RING OSS - 08-124 202 75

Besiktningsman Stockholm

RING OSS - 08-124 202 75

Besiktningsman Stockholm

Besiktningar till rimliga priser!

Kontakta oss

Garantibesiktning

Behöver du en oberoende besiktningsman i Stockholm för en garantibesiktningen? Vi skickar en opartisk besiktningsman i Stockholm som kan kontrollera om det framkommit nya fel i konstruktion eller material efter den senaste slutbesiktningen. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Besiktningar

Behöver du hjälp med besiktning av din fastighet? Vi på Besiktus är ett komplett besiktningsföretag med bred kompetens, stort engagemang och hög kvalité. Vi erbjuder besiktningsman i Stockholm som utför oberoende besiktningar åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Besiktningsman Stockholm

Hos oss får du alltid en utbildad besiktningsman i Stockholm.

Behöver du besikta din fastighet? Har du kanske upptäckt fel eller brister efter entreprenadtidens slut? Vi på Besiktus kan hjälpa dig med detta. Vi är ett komplett besiktningsföretag med bred kompetens, stort engagemang och hög kvalité. Vi erbjuder besiktningsman i Stockholm som utför oberoende besiktningar åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, helt enligt gällande bygg- och branschregler.  

I behov av besiktningsman i Stockholm? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kunnig och prisvärd besiktningsman i Stockholm

Vill du veta om entreprenaden utförts korrekt och enligt kontraktet eller behöver du bara råd och tips inför ett entreprenadavtal? Som besiktningsman i Stockholm har vi gedigen kunskap om området och kan fastställa om entreprenaden eller delar av den är utförd enligt kontrakt, fackmannamässig samt lagenlig. Vi kan även hjälpa dig med konsultation kring ditt entreprenadavtal. Vi erbjuder besiktningsman i Stockholm, Uppsala, Nynäshamn, Södertälje och Trosa. 

Vi erbjuder flertalet tjänster inom entreprenadbesiktning, bland annat:

  • Garantibesiktning
  • Husbesiktning
  • Kontrollbesiktning
  • Byggbesiktning

Besiktningsman i Stockholm med ett öga för detaljer

Vi har varit i branschen länge, närmare bestämt 25 år. När du anlitar oss får du en besiktningman i Stockholm som är välutbildad, sakkunnig och besitter stor erfarenhet från byggsektorn. Vi utlovar också en besiktningsman i Stockholm som både har ett öga för det estetiska och konstruktion. Som besiktningsföretag deltar vi kontinuerligt i kompetenshöjande utbildningar, kurser och symposium som arrangeras av ansvariga branschorganisationer. Vi strävar ständigt efter att öka den kunskap och erfarenhet vi redan besitter.

5 vanliga typer av besiktningar 

1. Slutbesiktning

En besiktningsman i Stockholm kan utföra slutbesiktning på samtliga delar eller enstaka moment av en entreprenad när hela arbetet är färdigt. I de fall entreprenaden inte godkänns efter en slutbesiktning bör en ny slutbesiktning bokas för att säkerställa att bristerna åtgärdats.

2. Statusbesiktning

En statusbesiktning utförs när det behövs en opartisk bedömning för att konstatera entreprenadens skick, men även förebygga och konstatera eventuella brister och skador. En sådan besiktning kan bedöma vad som är färdigt respektive återstår i en entreprenad. Denna typ av besiktning är vanlig när ett entreprenadavtal hävs.

3. Våtrumsbesiktning

En våtrumsbesiktning utförs när man vill undersöka om ett våtrumsutrymme konstruerats på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. Vid denna besiktning kan man även upptäcka eventuella fuktskador och mögelangrepp.

4. Fuktbesiktning

När du misstänker att det kan finns en fuktskada i bostaden bör du anlita en besiktningsman i Stockholm för att utför en fuktbesiktning. Besiktningen kan främst avslöja om det finns fukt- och mögelangrepp men den utskickade besiktningsmannen kan även säkerställa varför skadan uppkommit samt hur det kan åtgärdas. Besiktningen kan innefatta exempelvis vind, inner- och yttertak, krypgrund, källarväggar och betongplatta. 

5. Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning genomförs i samband med en husförsäljning. Besiktningen är en grundlig byggteknisk undersökning av fastighetens konstruktion samt mark. Att anlita en professionell och opartisk besiktningsman i Stockholm redan innan kontraktsskrivning gör att du enkelt dra dig ur köpet vid upptäckt av större och kostsamma brister alternativt be säljaren åtgärda problemen innan köp eller i alla fall förhandla om priset.

Efter samtliga av dessa besiktningar erhålls givetvis ett besiktningsutlåtande, som är ett oberoende samt tillförlitligt underlag att uppvisa för exempelvis försäkringsbolag eller om det finns en tvist mellan dig och en motpart vid exempelvis byggarbeten eller bostadsförsäljning.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med besiktning i Stockholm!