RING OSS - 08-124 202 75

Besiktningsman Stockholm

RING OSS - 08-124 202 75

Garantibesiktning

Vi har besiktningsman i Stockholm som kan undersöka er fastighet.

Är din bostad nybyggd? Då kan du som privatperson eller bostadsrättsförening, senast två år efter slutbesiktningen och innan den kortare garantitiden går ut, påkalla en garantibesiktning, även kallad 2-årsbesiktning. Vid denna typ av besiktning kontrollerar en opartisk besiktningsman i Stockholm om det framkommit nya fel i konstruktion eller material efter slutbesiktningen. Som ett etablerat och pålitligt besiktningsföretag i Stockholm kan vi hjälpa dig med just detta! 

Behöver du hjälp med garantibesiktning av en besiktningsman i Stockholm? Kontakta oss så hjälper vi er!

Varför är det bra att utföra en garantibesiktning?

Att utgöra en garantibesiktning är frivillig och ingen av partnerna har enligt AB-ABT formell skyldighet att påkalla en garantibesiktning. Men det kan ligga i bostadsägarens intresse att nyttja sin lagstadgade garantirätt. Garantirätten innebär att entreprenören har ansvar för att åtgärda eventuella fel som upptäcks vid besiktningen. Om man som bostadsägare inte väljer att ta in en besiktningsman i Stockholm måste man själv bevisa att bristerna kommit fram innan garantitiden gått ut, vilket är både svårt och tidskrävande. 

Vi erbjuder förmåmliga ramavtal för BRF

För bostadsrättsföreningar finns det en mängd olika besiktningar som ska utföras med jämna mellanrum för att kunna säkerställa fastighetens skick och att lagkrav och de föreskrifter som finns gällande fastigheten faktiskt efterlevs. Det är här en besiktningsman i Stockholm kan komma väl till pass. Vårt företag erbjuder ett brett och komplett utbud av besiktningstjänster vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad samt nyproduktion. Vi kan hjälpa till att skicka ut en besiktningsman i Stockholm till er förening vid enstaka tillfällen eller upprätta ett ramavtal som ger er möjligheten att koppla in en besiktningsman i Stockholm med jämna mellanrum, detta baserat på era önskemål och behov. 

Några av våra besiktningstjänster för BRF:

Det kan vara svårt för en bostadsrättsförening att veta när det är läge att koppla in en besiktningsman i Stockholm. Därför har vi samlat några av våra tjänster som kan passa såväl nybildade bostadsrättsföreningar i nyproducerade fastigheter samt mångåriga ägare i äldre fastigheter. 

Tjänster som kan passa ägare till äldre fastigheter:

  • Efterbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Överbesiktning
  • Våtrumsbesiktning

Tjänster som kan passa ägare till nyproducerade fastigheter:

  • Efterbesiktning
  • Särskild besiktning
  • 2-årsbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Överbesiktning
  • Våtrumsbesiktning

Kontakta oss så berättar vi mer om hur en besiktningsman i Stockholm kan hjälpa er bostadsrättsförening!